Меню
Профил
Език

ЗАМЯНА И ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ

ЗАМЯНА И ВРЪЩАНЕ

Връщане на закупени стоки

В случай че, потребителят желае да върне закупени стоки, може да се възползва от това право в 14 (четиринадесет) дневен срок съгласно ЗЗП от получаването им, като задължително трябва да попълни  Формуляр за рекламация, който да изпрати на e-mail: info@barbazone.bg.

Задължително условие е стоките да са в първоначалния търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. При неизпълнение на тези условия, Доставчикът си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно - да не възстанови на клиента стойността на артикулите.

При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителят на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. Доставчикът няма задължение да възстанови и допълнителните разходи за първоначалната доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от безплатната доставка, ако е предложена от Доставчика.

След приемане на върнати стоки и прегледа им, стойността им се възстановяват на потребителя – по банков път в 14 дневен срок.

На връщане не подлежи стока, която е направена по поръчка и размери на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.


Рекламация на закупени стоки

На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на поръчаната от потребителят. При получаването на стоката, потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, разлика в цветовете, която се дължи на естествените различия при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката, за което се съставя протокол. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, разлика в цветовете, която се дължи на естествените различия при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

Транспортните разходи са за сметка на Доставчикът само в случаите на производствен дефект. В случай на производствен дефект, клиентът има право да поиска отстряняване на дефекта или да поиска замяна, ако дефектът не може да бъде отсранен, като разходите по доставката са за сметка на Доставчикът. При подаване на рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията (касова бележка, бележка за наложен платеж или фактура) и попълнен формуляр за рекламация.

На рекламация не подлежат стоки, за които клиента е бил предварително предупреден за несъответсвие, както и за стоки, за които не са спазени условията на експлоатация посочени на опаковката от производителя.

Адрес за кореспонденция:

гр. София, бул. Европа № 431
Тел: 02 40 86 800
E-mail: info@barbazone.bg