Меню
Профил
Език

ПЛАЩАНЕ

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ

 

1. Начини на плащане: в брой; с банкова карта; банков превод; с наложен платеж при доставка от куриер. Фактура се издава в 5 (пет) дневен срок от плащането, съгласно ЗДДС.

2. Когато стоката не е налична в склад или е по индивидуална поръчка, Клиентът извършва авансово плащане на цялата сума или на част от нея. Когато Клиентът заплаща аванс по банков път, Договорът влиза в сила от датата на постъпване на сумата по сметката  и срокът за изпълнение на задълженията на BarbaZone.bg по този договор се удължава с броя на дните от датата на сключването на Договора до датата на постъпване на пълния размер на аванса в сметката на BarbaZone.bg.